fredag den 12. juli 2013

Vores havn

Vores havn er under stadig forandring. Bygningerne, der før dannede ramme om Helsingør Skibsværft, rummer i dag bl.a. bibliotek, café og scener. I byen er der meget delte meninger om byggeriets succes.

Næste etape har været i gang ca. 2½ år. Skibsværftets tørdok indgår som et vigtig element i et nyt søfartsmuseum - Maritime Museum. Endnu er det bag hegn. Museet bygges ud fra en betingelse om ikke at måtte fylde i højden, da det derved ville skygge for Kronborg og anlægget omkring. Så man må en tur under jorden, når museet engang åbner. Spændende synes jeg.

Kronborg og anlægget har fået en fortjent ansigtsløftning. En farverig lastbil gæstede byen i forbindelse med cykelløb.

Hele havneområdet ændrer også karakter. Nogle er vilde med alt det nye, andre synes, havnens ånd forsvundet.Hele området emmer af byggeplads. Der afspærres og indhegnes. Åbnes og bruges. Men denne skiltning er jeg ikke helt sikker på, hvad man skal stille op med. "Al færdsel til Kronborg !!!! + 3500 kg, og Falck undtaget" ??????

Ingen kommentarer:

Send en kommentar